Technický aceton je určený jako technická kapalina k odmašťování
a čištění povrchu kovových předmětů před jeho natíráním a k čištění
pracovních pomůcek a zařízen, technický aceton se nesmí používat k mytí pokožky! Nelze použít k ředění nátěrových hmot, po práci omyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem.

12 dalších produktů ve stejné kategorii: