Účinný čistící přípravek na všechny omyvatelné plochy. Spolehlivě a rychle odstraňuje mastnotu a ostatní nečistoty. Zanechává na čištěném povrchu zářivý lesk a intenzivní svěží vůni. Obsahuje neutralizátor pachů.Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Nevdechujte aerosoly. Při zasažení očí: několik minut opatrně oplachujte vodou. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. Doplňující informace EUH208 Obsahuje Octylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Obsahuje: < 5% neiontové povrchově aktivní látky, < 5% aniontové povrchově aktivní látky, parfum, Limonene, konzervant (Octylisothiazolinone; 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol).


16 dalších produktů ve stejné kategorii: