Vlastnosti:

je základní barva s vysokou antikorozní ochranou na kovové předměty pro venkovní i vnitřní použití, je vhodná pod syntetické a epoxidové nátěrové hmoty (nejméně po 24 hod), nebo nitrocelulózové nátěrové hmoty (nános po 10 dnech po vyzrání barvy), např. k povrchové úpravě odlitků, kovových konstrukcí apod., v odstínu C0100 je barva vhodná pro základní úpravu dřeva a lze ji brousit, vysoká antikorozní ochrana, rychlejší zasychání, nejrozšířenější antikorozní základ, bílou variantu C0100 lze použít jako základ na dřevo - dobrá brousitelnost.

Nanášení:

Stříkáním, štětcem, válečkem, případně máčením při teplotě 15-25 °C a maximální relativní vlhkosti vzduchu do 75% na suchý, čistý, odmaštěný a rzi zbavený povrch. Minimální teplota je obecně 5 °C musí být min. 3 °C nad rosným bodem.

Ředění:

Pro stříkání S 6001, pro štětec, váleček a máčení slouží S 6006.

Teoretická vydatnost:

13-14 m² z 1 litru barvy dle odstínu

13 dalších produktů ve stejné kategorii: