• Díky Somat Leštidlu do myčky budou vaše skleničky a nádobí nejen zářivě čisté po každém mycím cyklu, ale také rychleji suché díky Drying Booster efektu, především na plastech
  • Poskytuje nejen účinek proti kapkám vody a ochranu před vodním kamenem, ale také zajišťuje zářivě čistou myčku
  • Přidejte Somat Leštidlo do příslušné přihrádky
  • Udržujte svoji myčku v průběhu času zářivou a mějte lesklé skleničky a nádobí bez jakékoliv námahy
  • Po skončení mycího cyklu nemusíte již skleničky a nádobí sušit! Perfektní výsledky i na plastech!
  • Není potřeba sušit skleničky a nádobí po skončení mycího cyklu!
  • Somat leštidlo změkčuje vodu, a tak zabraňuje usazování vodního kamene a tvorbě skvrn od vody a nádobí

Díky Somat Leštidlu do myčky budou vaše skleničky a nádobí nejen zářivě čisté po každém mycím cyklu, ale také rychleji suché díky Drying Booster efektu, především na plastech. Poskytuje nejen účinek proti kapkám vody a ochranu před vodním kamenem, ale také zajišťuje zářivě čistou myčku. Přidejte Somat Leštidlo do příslušné přihrádky dle pokynů od výrobce vaší myčky a zažijte lesklé a suché výsledky bez další námahy, dokonce i na plastovém nádobí!

 

Určeno pouze pro myčky na nádobí. Otevřete uzávěr oplachovače vytažením nahoru a naplňte dávkovač oplachovače po rysku nebo dávkujte množství dle návodu Vaší myčky.

 

 

 

 

Nebezpečí: žíravost Oplachovač do myček na nádobí. Nebezpečí. Obsahuje Alkoholy, C12-14, ethoxylované. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
Výrobce HENKEL ČR, spol. s r.o.

16 dalších produktů ve stejné kategorii: