• Somat Intenzivní čistič myčky: Intenzivní a účinné složení k odstranění mastnoty, zápachu, vodního kamene, proti usazování nečistot a zašednutosti hluboko uvnitř vaší myčky
  • Jeho účinné složení také zajišťuje čistotu v těžko dostupných místech vaší myčky: v ostřikovacích ramenech, filtru, vodním čerpadle a v trubkách
  • Díky praktickému háčku na láhvi je vhodný do každé myčky
  • Somat Intenzivní čistič myčky pomáhá udržovat výkon myčky na nejlepší úrovni
  • Používejte v prázdné myčce v 65°-75°C cyklu každé 3 měsíce pro optimální čištění
  • Somat Intenzivní čistič myčky - jednoduchý krok pro dlouhotrvající čistotu vaší myčky!
  • Díky svému praktickému háčku je vhodný do každé myčky

Somat nabízí dokonalé čištění pro vaši myčku: intenzivní čistič myčky. Díky svému účinnému složení zajišťuje efektivní výkon proti mastnotě, zápachu, vodnímu kameni, usazování nečistot a zašednutosti. Také intenzivně čistí nejproblémovější a nejhůře dostupná místa vaší myčky: ostřikovací ramena, filtr, vodní čerpadlo a trubky. Díky háčku na láhvi je vhodný do každé myčky.

Použití: vložte jej dnem vzhůru do koše na příbory a spusťte prázdný mycí cyklus na  65°-75°C každé 3 měsíce.

 

Návod:

Myčku zcela vyprázdněte. Odstraňte fólii z uzávěru, bílý bod pod fólii musí zůstat neporušený. Vložte láhev do příborového koše uzávěrem dolů nebo ji zavěste na horní přihrádku určenou na nádobí. Použijte program 65 °C - 75 °C. Doporučení: Používejte Somat čistič myčky jednou za 3 měsíce.

 

 

 

 

Varování: vykřičník Péče o myčku / čistič myčky na nádobí. Varování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Přečtěte si návod k použití.

Mohlo by vás také zajímat

16 dalších produktů ve stejné kategorii: