Vlastnosti:

LIGNOSTOP HOBBY je vysoce účinné koncentrované vodouředitelné napouštědlo určené na komplexní biocidní ochranu dřeva proti dřevokazným houbám (včetně dřevomorky), dřevozbarvujícím houbám (zamodrání), plísním, dřevokaznému hmyzu a k ochraně zdiva a omítek proti prorůstání dřevokaznými houbami. LIGNOSTOP HOBBY je určen pro dlouhodobou preventivní ochranu (déle jak 25 let) nového i starého dřeva proti dřevokazným houbám, hmyzu, zamodrání a plísním v interiéru a exteriéru, a současně má i likvidační (sanační) účinnost proti houbám a plísním. Pro dřevo v interiéru (tř. 1, 2) zajišťuje trvalou ochranu (po dobu životnosti stavby). Všechny vysoce účinné chemické sloučeniny se již po částečném zaschnutí (cca 2 hod.) ve dřevu 100% zafixují a jsou poté vodou nevyluhovatelné. To znamená, že ošetřené dřevo může být při skladování nebo montáži vystaveno dešti a přitom se biocidní účinnost nemění. LIGNOSTOP HOBBY se používá i samostatně - především barevná (zelená) varianta, např. na ochranu krovů, střech a konstrukcí dřevostaveb. Bezbarvá varianta je určena především jako biocidní napouštědlo pod vodouředitelné nebo syntetické nátěrové hmoty, včetně bezbarvých laků a transparentních lazur (nezpůsobuje zažloutnutí povrchu dřeva). LIGNOSTOP HOBBY slouží pro preventivní i sanační ochranu dřeva a materiálů na jeho bázi v interiéru (tř. 1, 2), v exteriéru (tř. 3), s označením dle ČSN 49 0600-1: FB, B, P, IP, 1, 2, 3, SP. LIGNOSTOP HOBBY nesmí být používán na ochranu dřevěných hraček a dřeva přicházejícího do styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou. Výrobek je biocidním přípravkem určeným pro ochranu dřeva, který je klasifikován v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nanášení:

Ochrana dřeva: Aplikaci lze provádět štětcem, válečkem, máčením, postřikem a tlakovou impregnací při teplotě 8-30 °C. Před použitím se LIGNOSTOP HOBBY ředí čistou vodou, lze také použít technický líh (šetrnější ke dřevu). Jeden litr LIGNOSTOPu HOBBY ochrání plochu až 25 m2 . Dřevo před ošetřením musí být zbaveno všech nečistot, zbytků kůry, případně starých nátěrů a nesmí být také na povrchu mokré (např. po dešti). Při nátěru, postřiku nebo máčení dřevo nasákne do svého povrchu jen omezené množství aplikačního roztoku (ARD - Aplikační Roztok pro Dřevo). Toto množství je závislé zejména na vlhkosti ošetřovaného dřeva. Čím je dřevo vlhčí, tím hůře saje aplikační roztok (ARD). Při ošetření dřeva proti biotickým škůdcům dbejte vždy na správné provedení. V1042 COLORLAK, a.s., Tovární 1076, 686 03 Staré Město, tel: 572 527 111, info : 800 145 555, www.colorlak.cz Ochranu dřeva zajišťují účinné látky obsažené v aplikačním roztoku (ARD) a množství těchto účinných látek určuje ředění LIGNOSTOPu HOBBY (koncentrátu) vodou, zde 1:4 = 20% aplikační roztok (ARD). Ochrana dřeva je provedena správně (deklarovaná komplexní a dlouhodobá ochrana) - pokud jste dodrželi doporučené minimální množství aplikačního roztoku (ARD) 200 ml na 1m² dřeva (tedy 40 ml koncentrovaného LIGNOSTOPu HOBBY na 1 m² plochy). Nedodržení těchto minimálních množství již deklarovanou ochranu nezajistí, a dřevo není komplexně chráněno). Minimální dávkování je stejné pro interiér (tř. 1, 2) i exteriér (tř. 3) a je již uváděných 200 ml ARD na 1 m2 . Takto ošetřené dřevo má v interiéru (tř. 1, 2) zajištěno trvalou ochranu (po dobu životnosti stavby). Ochranu dřeva nátěrem nebo postřikem doporučujeme provádět nejlépe 2x, ale vždy s ohledem na jeho savost - hrubost povrchu, (hrubý povrch 1-2x a hladký povrch 2x). Aby došlo k řádnému smočení povrchu dřeva, natírejte roztok plným štětcem. Druhý (další) nátěr se provádí vždy až po zaschnutí předchozího nátěru (podle venkovní teploty za 4 až 12 hod). Bezbarvá varianta je určena jako biocidní napouštědlo pod vodouředitelné nebo syntetické nátěrové hmoty. Případná finální - ochranná vrstva (lak, lazura, barva) se aplikuje vždy až po řádném zaschnutí ARD (24 až 48 hod). Pro exteriérové využití (tř. 3) je nutné ošetřené dřevo opatřit vhodným finálním nátěrem (lak, lazura, barva) pro zabránění vzniku trhlin. V exteriéru je potřeba provádět kontrolu každých cca 5 let a ošetřit nově vzniklé trhliny. Případné další finální nátěry (lakem, lazurou, barvou) je možno provádět nejdříve po 2 dnech po aplikaci ARD.

 

Ředění:

čistá voda, lze také použít technický líh

Teoretická vydatnost:

1 litr ošetří až 25 m2 dřeva.


9 dalších produktů ve stejné kategorii: