Objevte účinnou odmašťovací sílu Pur Secrets of Chef s nově vyvinutým složením! Pur se samoodmašťovacím složením nadzvedává mastnotu rychleji a snadno bez nutnosti intenzivního drhnutí.*
Poskytuje lesk a více pěny a navíc je účinný proti nepříjemnému zápachu.
S jedinou lahví Pur dokážete umýt tisíce nádobí.**
Nový Pur Secrets of Chef 5+ čisticí prostředek na ruční mytí nádobí se samoodmašťovacím efektem - sám rozpouští mastnotu!

Nové složení nadzvedává mastnotu rychleji a snadno bez nutnosti intenzivního drhnutí*.
* v porovnání s předchozím Pur složením.

Tisíce čistého nádobí s jedinou lahví!*
*Na základě mytí 27 klasických, běžně zašpiněných kusů nádobí doporučenou dávkou 5ml/5l na jedno mytí s lahví Pur Power.

* v porovnání s předchozím Pur složením.
**Na základě mytí 27 klasických, běžně zašpiněných kusů nádobí doporučenou dávkou 5ml/5l na jedno mytí s lahví Pur Power.

 

 

 

CLP Regulation

vykřičník - Varování

Bezpečnostní varování

PUR SECRETS OF THE WORLD.
Přípravek na ruční mytí nádobí. Varování. Obsahuje 2-methylisothiazol3(2H)-on, 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

16 dalších produktů ve stejné kategorii: