je určen k vysoce kvalitní matné povrchové úpravě všech dřevěných ploch v interiéru včetně nábytkových a podlahových, vyniká především při úpravě dřevin jako buk, dub - u různých druhů dubu 
se mohou lakem zvýraznit barvy dřeva, jasan apod. v masivu i na dýze, je vhodný pro úpravu parket, dřevěných podlah, schodišť, zábradlí, podhledových panelů, dřevěných obkladů, nábytkových dílců a všech dřevěných výrobků v interiéru, splňuje podmínky protikluznosti podlah za sucha i za mokra podle ČSN 74 4507, je vhodný k nátěrům dětského nábytku a hraček pro děti od jednoho roku, splňuje podmínky normy EN 71 č. 3, je vhodný k nátěrům výrobků a ploch, které přicházejí do nepřímého styku s poživatinami, krmivy a pitnou vodou.

Nátěry dřevěných podlah (atest na protikluznost),vhodný na dětské hračky a nábytek (EN 71 č. 3), rychlé zasychání, vysoká mechanická odolnost, vysoká UV ochrana (UV absorbéry).

Nanášení:

Štětcem, válečkem, stříkáním při optimální teplotě 19-22 °C a nízké relativní vlhkosti vzduchu do 70%. Lak se nanáší na vybroušený suchý, čistý (bez mastnot, vosku), prachu zbavený povrch ve 2-4 vrstvách. První nános doporučujeme mírně naředit a po 3 hodinách podle potřeby lehce přebrousit smirkovým papírem č. 180-240. Další vrstvy je možno nanášet v intervalu 3 hodin.

Ředění:

voda. Voda se užije i k očištění nářadí ihned po ukončení práce.

Teoretická vydatnost:

8-9 m² z 1 litru laku v jedné vrstvě při tloušťce zaschlé vrstvy 40 µm laku, resp. 8-9 m² z 1 kg laku.

5 dalších produktů ve stejné kategorii: