AQUASPORT UNI V1422 je určen pro lesklou a matnou povrchovou úpravu dřeva, dýhovaných DTD a DVD-desek, laťovek a korku v interiérech jako např. dřevěného nářadí, sportovního nářadí, dřevěných obkladů stěn, stropů, nábytkových dílců, dřevěných a korkových podlah apod. Lak splňuje podmínky protikluznosti podlah za sucha i za mokra a dále splňuje požadavky ČSN EN 71 – 3 + A1: Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků a je tedy vhodný i k nátěrům dětského nábytku a hraček. AQUASPORT UNI V1422 se vyrábí ve dvou stupních lesku: V1422-G1C0000 lesklý V1422-G4C0000 matný

Nanášení:

Před použitím V1422 důkladně rozmíchejte. Nanášejte ve 2-4 vrstvách na dobře obroušené suché dřevo (vlhkost dřeva 8-12%) zbavené všech nečistot, případně zbytků pryskyřice. Pryskyřičná místa lze vymýt pomocí ředidla C6000. Ředidlo C6000 není určeno k ředění laku V1422! V1422 nanášejte pneumatickým stříkáním, vysokotlakým bezvzduchovým stříkáním, štětcem, válečkem nebo máčením. Pro danou aplikaci se ředí na vhodnou konzistenci přídavkem 0-5% vody. První vrstvu doporučujeme naředit asi 5%-ty vody a po cca 2-4 hodinách schnutí (při 23 °C) podle potřeby lehce přebrousit brusným papírem č. 150-180. Další nánosy je možno provádět v intervalu cca 2-4 hodin (při 23 °C). Před nanesením další vrstvy laku je vhodné nátěr lehce přebrousit brusným papírem č. 180-240. Proti prachu zaschne upravený povrch (podle savosti) asi do 1 hodiny, brousitelný je za 2-4 hodiny, pochůzný je za 24 hodiny. Doporučujeme pracovat při teplotě 18-25 °C. Na tuto teplotu doporučujeme vytemperovat podklad i lak. Teplota nižší než 12 °C a vysoká relativní vlhkost vzduchu zasychání zpomalují. Relativní vlhkost vzduchu by měla být do 70 %. V1422 je ředitelný vodou. Ihned po práci omyjte všechny pracovní pomůcky vodou, protože zaschlý lak se obtížně odstraňuje.

Ředění:

Voda - užije se i k očištění nářadí ihned po ukončení práce.

Teoretická vydatnost:

8,5-9,0 m2 z 1 litru laku v jedné vrstvě při tloušťce zaschlé vrstvy 40 µm

16 dalších produktů ve stejné kategorii: