COLORLAK STANDARD V2006 je bílá matná hladká klasická - hlinková interiérová malířská barva k okamžitému použití. STANDARD se vyznačuje vysokou kryvostí, paropropustností a vydatností a rychlým zasycháním, je určen k nátěrům vápenocementových omítek, zdiva, dřeva, dřevotřískových, dřevovláknitých a cementotřískových desek, betonových panelů a panelů z lehčených hmot, STANDARD slouží pro běžné a nenáročné nátěry interiérů (užitkové prostory, sklady, průmyslové objekty, sklepy apod.) s požadavkem na vysokou kryvost, paropropustnost a cenovou dostupnost.

Vysoká krycí schopnost, vysoká vydatnost, vysoká paropropustnost, klasická - hlinková malířská barva, matný vzhled.

Nanášení:

STANDARD před použitím důkladně rozmíchejte. Nanášejte válečkem, štětcem, štětkou nebo stříkáním. Podklad musí být suchý, čistý, soudržný, zbavený prachu a nečistot, dále zbaven starých nepřilnavých nátěrů a odizolovaný proti vodě. STANDARD je možné nanášet na hlinkové a kaolinové podklady max. do 2 soudržných spodních vrstev. Vícevrstvé a staré nesoudržné podklady je nutné odstranit. Minerální podklad musí být dostatečně vyzrálý z důvodů karbonizace (nejméně 6 týdnů, v chladném období i déle). Savé a velmi savé podklady musí být nejdříve napenetrovány penetračním prostředkem (EKOPEN, PENETRACE S2802A). Barvu nanášíme dle potřeby ve dvou vrstvách. Doba zasychání malířské barvy je 4-6 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu. Doporučená aplikační teplota (okolí, podkladu a barvy) +5 až +25 °C.

Ředění:

1-2. nátěr max. 0,20 l vody na 1 kg barvy

Teoretická vydatnost:

6 - 10 m² z 1 kg barvy v jedné vrstvě.

16 dalších produktů ve stejné kategorii: