Vysoce kvalitní hladká silikonová fasádní barva s výbornou kryvostí určená především pro přetírání hladkých omítek a také pro přetírání silikátových nebo minerálních dekorativních omítek, břízolitů a betonů s požadavkem na vysoké odolnosti proti vodě a odolnosti proti znečištění. FASIKON je charakteristický vysokou propustností pro vodní páry, výraznou samočistící schopností nátěrového filmu s dlouhou životností a stálostí barevných odstínů, a to i za stížených klimatických podmínek. Je určen k nátěrům minerálních podkladů, vápenných, vápenocementových, cementových a sádrových omítek, betonu, lehčených stavebních hmot. Díky svým vlastnostem je vhodný pro renovaci fasád historických objektů i jako egalizační nátěr minerálních a silikátových a také jako konečná povrchová úprava zateplovacích systémů.
Pružný film, výrazná samočisticí schopnost, vysoká paropropustnost, světlostálost, je určen pro tónování v TSCL řady DEKOR

Nanášení:

válečkem, štětkou, stříkáním při teplotě (vzduch i podklad) +5 až +25 oC

Ředění:

1. nátěr 15 - 20 % vody

2. nátěr 5 - 10 % vody

Teoretická vydatnost:

3,3 m2/kg při dvou doporučených nátěrech

9 dalších produktů ve stejné kategorii: