Hladká silikátová fasádní barva FASAX SILIKÁT E0207 s výbornou kryvostí se používá především pro přetírání omítek historických objektů, reprezentativních staveb, objektů v památkové péči, dále pro sanované části budov a také pro přetírání břízolitů, betonů a jiných minerálních podkladů kromě podkladů na bázi sádry. Má vysoký stupeň kryvosti, výbornou difúzi vodních par, dlouhodobou stálost barevných odstínů a velmi vysokou přídržnou, je plně otěruvzdorná. Používá se k nátěrům zdiva, vápenných, vápenocementových, omítek, betonu, lehčených stavebních hmot, sanačních omítek, přírodního a umělého kamene, jiných minerálních podkladů a pro následnou údržbu silikátových omítek zateplovacích systémů.

Nanášení:

Válečkem, štětkou nebo stříkáním.

Barvu FASAX SILIKÁT E0207 nanášejte štětkou nebo válečkem, barvu před použitím důkladně promíchejte. Podklad musí být suchý, soudržný, zbaven prachu, mastnoty a nečistot, dále zbaven starých nepřilnavých nátěrů (především klihových a vápenných nátěrů). Podklad musí být odizolován proti vodě. Případné nerovnosti vyspravte vhodnou maltou. Před použitím FASAXu SILIKÁT E0207 doporučujeme podklad napenetrovat PENSILem E0603. Nevhodné podklady: Nevhodnými podklady jsou disperzní podklady a hlavně podklady na bázi sádry. Po 12-ti hodinách od penetrace provedeme 2x nátěr FASAX SILIKÁT E0207 dle předepsaného ředění s prodlevou minimálně 24 hodin mezi nátěry v závislosti na počasí. Při prvním nátěru barvu řeďte 0,15 – 0,20 l PENSILu na 1 kg barvy, při druhém nátěru 0,05 – 0,10 l PENSILu na 1 kg barvy. Doba zasychání je přibližně 6-12 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu. Doporučená aplikační teplota okolí, podkladu a barvy je +5 °C až +25 °C. FASAX SILIKÁT E0207 se nesmí aplikovat za přímého slunečního svitu, vysoké teploty podkladu, deště a silného větru. FASAX SILIKÁT E0207 se tónuje ze 3 základních bází (bílá, polobílá, transparentní) dle vzorkovnice COLORPROGRAM SILIKÁT (rok vydání 2008) přímo ve výrobním závodě.

 

Ředění:

PENSIL E0603. Ředění: 1. nátěr 15-20% 2. nátěr 5-10%

Teoretická vydatnost:

5 – 7 m2 /kg při jednom nátěru na hladký povrch.

Mohlo by vás také zajímat

9 dalších produktů ve stejné kategorii: